Top
ถังแรงดัน ถังผสม ถังบรรจุทั่วไป
Pressure Vessel and Tank

รับออกแบบและให้คำปรึกษางานถังแรงดัน เพื่อให้เป็นไปตามมาตฐานของ ASME

ผลิตและออกแบบถังผสมและถังบรรจุ (Mixing Tank)

ผลิตและออกแบบถังสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและยา เครื่องสำอาง เคมีภัณฑ์และอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งถังบรรจุจัดเก็บ ถังที่มีใบกวนลักษณะต่างๆ ตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ถังที่มีการควบคุมอุณหภมิ รวมถึงการให้คำแนะนำและออกแบบกระบวนการผลิตแก่โรงงานของลูกค้า เพื่อให้เกิดผลและประสิทธิภาพสูงสุดของกระบวนการผลิต

 

รับผลิตถังบรรจุ, รับผลิตถังสแตนเลส ,รับผลิตถังแรงดัน ,รับผลิตงานตามแบบ ,งานแพลตฟอร์ม